Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Základní kontakt

Dětské centrum Kladno,

příspěvková organizace

Brjanská 3079

272 04, Kladno

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS:rcpkgqk

Ověřená instituce

DĚTSKÉ CENTRUM KLADNO - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz

Návštěvníci

Počet zobrazených článků
64479

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) je součástí Dětského centra Kladno, p.o., se sídlem Brjanská 3079, 272 01 Kladno je umístěno v ulici Hornická 203, Stochov.

V zařízení můžeme pečovat maximálně o 12 dětí od 0 do 18 let, které se ocitly v krizové situaci či jakkoliv ohrožené a nemohou tak setrvat ve své rodině. Dětem poskytujeme komplexní péči včetně pomoci jejich rodinám. 

Dítě může být umístěno do zařízení na základě vlastní žádosti, žádosti zákonného zástupce (sepisuje se Dohoda), žádosti OSPOD se souhlasem zákonného zástupce nebo soudním rozhodnutím (tzv. rychlým předběžným opatřením).

Dítěti a jeho rodině pomáháme  na základě Plánu rozvoje osobnosti dítěte sestaveného v ZDVOP a v souladu s Individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaného příslušným OSPOD – plány se sestavují vždy ve spolupráci s dítětem a rodinou (dle aktuálních rozumových schopností a přiměřeně k věku)

V čem spočívá naše ochrana a pomoc?

• Uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, stravování, ošacení, plnění školní docházky.

• V zajištění zdravotních služeb. 

• V zajištění psychologické a jiné odborné péče.

Rodičům nebo pečující osobě dítěte  pomoc poskytujeme formou:

• pomoci při vyřizování dávek státní sociální pomoci, úředních záležitostí (např. osobní doklady), bydlení,

• podpory v otázce zaměstnání.

• Celkové podpory a pomocí rodičům při vyřizování životních záležitostí (psychických, psychologických, psychiatrických, sociálních), které umožní návrat dítěte zpět do rodiny.

• Spolupráce s příslušným OSPOD, s Krajskými úřady, úzké spolupráce s psychology, psychiatry, praktickými lékaři, odbornými lékaři, vzdělávacími institucemi, zdravotnickými organizacemi, občanskými sdruženími ad.

Dětem se věnují především tety (pracovnice v sociálních službách), sociální pracovnice, ale i  psycholožka, fyzioterapeut, speciální pedagog.  

Pobyt dětí  v zařízení může trvat nejdéle 6 měsíců.

Zařízení se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, § 42.

 

Copyright © 2018 Dětské centrum Kladno všechna práva vyhrazena.